Oxalis pes-caprae L. (Trifoglio giallo)

erba - fam. Oxalidaceae